Η κάρτα αυτή δημιουργήθηκε από τους δικαιούχους και τους εργαζόμενους των προγραμμάτων “Άσυλο και Μετανάστευση” και “Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας”, που χρηματοδοτούνται από τα EEA Grants.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από τους εξής φορείς:
ARSIS – Ένωση για την Κοινωνική Υποστήριξη των Νέων
Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης Ελλάδας
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας – Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας
ΜΕΤΑδραση
Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (SMAN)
SOLIDARITYNOW
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC)
NORCAP