Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών που ήρθαν στη χώρα μας από την Ουκρανία και φιλοξενούνται στο A Step Forward, μέσω δημιουργικών και καλλιτεχνικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας τους και τη διαχείριση των πολλαπλών και ποικίλων μορφών κοινωνικού τραύματος.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Young ArtTellers»